Om Fabriken

Fabriken är en ateljéförening i en gammal fabrikslokal i Göteborgs hamn. Vi ligger nära Sveriges radio och tv hus, och genom våra fönster ser man lyftkranar och vatten. Bildkonstnärer, illustratörer, designers, skulptörer är några av de yrkesgrupper som jobbar här. Men verksamheterna skiftar.

Ateljekollektivet Fabriken bildades under 2003 för att kunna erbjuda dess medlemmar en möjlighet att hyra en ateljeplats. En brokig skara av mestadels föredetta elever från Göteborgs konstskola, Domens konstskola och KV konstskola hade ett gemensatmt mål, att ha någon stans att vara.


Lokalen

I det som tidigare var omklädningsrum för varvsarbetande Göteborgare ligger idag två ateljéföreningar.

Vi har ett stort gemensamt utrymme där vi har haft möten, utställningar, studiecirklar och en teatergrupp som övat inför sina föreställningar.

I Fabrikens inrutade del skärmas varje plats av med en vit vägg till skillnad från Sambandscentralens lite mer fria och färgglada avskiljningsanordninga


Medlemmar

b1
b2

Kontakt

Om du vill kontakta Fabriken är det bara att mejla till x@x.se